En valborgshök kom och granskade min lilla privata majbrasa

Sparvhök, kl 19.35. 1/50s  f5,6  560mm  ISO800, handhållet

 

Valborgshök 200430.jpg

 Min bakgård mot norr och bäcken, bron där nere är för skidspåret mot Gravmark

Valborgsbrasa Klappmark 2020.jpg


 

En Påskhök jagade småfåglar i min trädgård på Annandag påsk.
( Sparvhök )

Sparvhök 200413.jpg