Ovanmyra  https://vimeo.com/146024688

Västberg  https://vimeo.com/144512898

Konsert Bingsjöstämman Maria och Daniel https://vimeo.com/144511868

Konsert Bingsjöstämman Bingsjöpojkar  youtube.com

Buskspel Bingsjöstämman  https://vimeo.com/143790032