På vägen till Botsmark sitter en mycket enträgen Jaktfalk och äter en orrtupp.
Den flyttar sig bara lite för passerande bilar, sedan flyger den genast tillbaka och fortsätter.

Duvhök 211114_.jpg

Jaktfalk fråga.jpg

Alla bilder i ett bildspel på Youtube ;  https://youtu.be/3WuRbWUAjSQ