Förutom allspelet med StorMästerBerättaren och spelmannen Thomas Andersson, en sammanfattning av konserten med Kristina Bergström och Thuva Härdelin som spelar låtar efter Jon-Erik Hall. Bildspelet med film och stillbilder är min personliga subjektiva fotografiska syn på eventet

Bildspelet på Youtube

Robertsforsstämman 2019 Ann-Sofie.jpg

Robertsforsstämman 2019 Kristina.jpg

Robertsforsstämman 2019 Kristina Thuva.jpg